เครื่องยนต์เบนซินแตกต่างกับเครื่องยนต์ดีเซลอย่างไร?

ในประเทศไทยให้ความสำคัญเรื่องการเดินทางโดยรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งรถยนต์ในไทยนั้นใช้น้ำมันอยู่ 2 ประเภทคือ เครื่องยนต์เบนซิน กับเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งจะแบ่งประเภทการใช้งานที่เหมาะสมเช่น รถเก๋งใช้เบนซิน รถกระบะใช้ดีเซล การที่ใช้ประเภทน้ำมันที่ต่างกันเกิดขึ้นเพราะการเผาผลาญไม่เหมือนกัน ในด้านของราคาน้ำมันเราจะเห็นได้ว่าตามท้องตลาดน้ำมันเบนซินจะราคาสูงกว่าน้ำมันดีเซล ซึ่งในปัจจุบันนี้ความแตกต่างเรื่องของราคาน้ำมันในประเทศไทยไม่ได้มีความต่างกันเหมือนเมื่อก่อน การที่ราคาน้ำมันต่างกัน เกิดขึ้นเพราะกระบวนการผลิตที่ไม่เหมือนกัน อัตราส่วนกำลังอัดของเครื่องยนต์ดีเซลจะมีกำลังอัตราส่วนกำลังอัดของเครื่องยนต์สูงกว่าเครื่องยนต์เบนซิน

ความแตกต่างประหว่างการส่งเชื้อเพลิง

 • เครื่องยนต์เบนซิน ส่วนของน้ำมันกับอากาศจะผสมกันด้านนอกของกระบอกสูบจะถูกดูดเข้าไปในกระบอกสูบในจังหวะที่ดูดและอัดในจังหวะที่กำลังถูกอัดอยู่ ระหว่างนั้นจะเกิดประกายไฟจากหัวเทียนออกมาเพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเผาไหม้
 • เครื่องยนต์ดีเซลจะแตกต่างกันกับเครื่องยนต์เบนซินตรงที่ไม่มีน้ำมันแต่จะมีเพียงอากาศอย่างเดียวที่ถูกดูดอัดเข้าไปในกระบอกสูบที่โดนจังหวะดูดและอัดจนทำให้เกิดแรงดันและอุณหภูมิที่สูงขึ้น จากนั้นหัวฉีดจะพ่นน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปแล้วเกิดการผสมกับอากาศร้อน จะทำให้เกิดประกายไฟและเป็นตัวกระตุ้นการเผาไหม้

ข้อดีและข้อเสียของเครื่องยนต์แต่ละประเภท

เนื่องจากเครื่องยนต์แต่ละประเภทมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันมาก ซึ่งถ้าหากจะให้ตัดสินเลยว่าอันไหนดีกว่าคงจะพูดไม่ได้ เพราะต้องแยกพิจารณาเป็นข้อๆ ไป ดังนี้

 1. ความประหยัด น้ำมันดีเซลจะมีราคาที่ถูกกว่าน้ำมันเบนซิน
 2. ความทนทาน เครื่องยนต์ดีเซลให้งานได้นานกว่าเครื่องยนต์เบนซิน
 3. เครื่องยนต์ดีเซลทำงานได้อย่างสม่ำเสมอมากกว่าเครื่องยนต์เบนซิน
 4. เครื่องยนต์ดีเซลจะมีอายุการใช้งานในส่วนของการหล่อลื่นของน้ำมันได้นานกว่าเครื่องยนต์เบนซิน
 5. ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นั้นทางดีเซลจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องยนต์เบนซิน

จาก 5 ข้อด้านบนจะเห็นว่าเครื่องยนต์ของเบนซินด้อยกว่าเครื่องยนต์ของดีเซล แต่ไม่ใช่ว่าเครื่องยนต์เบนซินจะไม่ดี เพราะจุดเด่นของเบนซินที่มากกว่าดีเซลจะมีดังนี้

 1. กำลังม้านั้นน้ำหนักจะเบากว่าน้ำมันดีเซล
 2. ราคาเครื่องยนต์ต่ำกว่าดีเซล
 3. การสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่อากาศเย็นเครื่องยนต์เบนซินจะมีปัญหาน้อยกว่า แถมยังสตาร์ทได้ง่ายกว่าดีเซล
 4. เครื่องยนต์ดีเซลจะมีอัตราการเร่งความเร็วช้ากว่าเบนซิน
 5. จำนวนรอบของเครื่องยนต์ดีเซลมีจำนวนรอบที่ต่ำกว่าเครื่องยนต์เบนซิน

จากข้อมูลด้านบนชี้ให้เห็นได้ว่าแต่ละแบบถูกสร้างขึ้นมาให้เหมาะสมกับการใช้งานของเครื่องยนต์ในแต่ละประเภท ทั้งสองประเภทมีจุดเด่นกับจุดด้อยที่ต่างกัน เพราะการใช้งานไม่เหมือนกัน แต่ทั้ง 2 ประเภทถูกพัฒนาออกมาให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด ถ้าอยากใช้งานได้เต็มที่ต้องรู้จักการดูแลใช้งานให้ถูกต้อง